Vi vill informera om att Recipo Ekonomisk förening kommer att överföra sin operativa verksamhet i Sverige till aktiebolagsform. Det betyder att Recipo Ekonomisk förening flyttar verksamheten till Recipo AB från och med den 1 september 2022.

Denna förändring påverkar inte några samarbeten eller ingångna avtal med kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. Recipo AB (559077-7446) ikläder sig samtliga åtaganden och överenskommelser som har ingåtts av Recipo Ekonomisk förening (769616-1228).

Praktiskt innebär det att: från och med den 1 september kommer fakturor vara utställa från Recipo AB (559077-7446), nytt organisationsnummer och nytt BankGiro. Inga förändringar avseende adress, kontaktuppgifter eller email. Samma villkor som idag kommer att gälla.
Från den 1 september ska leverantörsfakturor ställas till Recipo AB (559077-7446).

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Ivo Edlund
VD, Recipo AB
+46 (0) 10 63 02
ivo.edlund@recipo.com