Jan Forsberg
(ordförande), CEO och Management Konsult hos Trouble Management AB

Ola Andersson
CEO, Bergsala SDA AB

Vebjörn Eilertsen
Miljödirektör, Elkjöp