Recipos behandling av personuppgifter

  • Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig som representerar ett företag med koppling till Recipo, antingen via avtal eller kontakt med oss. Information som sparas är till exempel: företagsnamn, kontaktperson, mailadress och telefonnummer.
  • Syftet med att spara informationen är för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster, uppfylla avtal och skicka dig information relevant för verksamheten.
  • Vi har fått dina uppgifter som kontaktperson för kund, leverantör eller annan affärsmässig intressent.
  • Dina uppgifter kommer att sparas i avseende att uppfylla de avtal som finns mellan kund och leverantör alternativt att uppfylla våra skyldigheter. Vi lagrar dina uppgifter som kund, leverantör eller annan intressent så länge ni har en affärsmässig relation med Recipo. Viss information kan komma att lagras under längre tid om det omfattas av lagkrav så som Bokföringslagen.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med leverantörer och myndigheter inom ramen för verksamheten. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon annan typ av tredje part.

 

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på info@recipo.com.