Recipo vill informera om den uppdaterade producentansvarsförordningen för elektronik, SFS 2022:1276, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Nedan följer en sammanfattning av de förändringar som kommer att påverka producenter av elektronik.
Enligt den nya förordningen bör producenter av elektronik:

  • Informera användare kring hur personlig information lagrad i elutrustning kan raderas och hur utrustningen kan fabriksåterställas.
  • Införa rutiner för internkontroll för att säkerställa kvalitén på de uppgifter kring sålda mängder elektronik som rapporteras in till den producentansvarsorganisation ni är anslutna till, det vill säga de rapporter ni skickar in via vår rapporteringsportal.
  • I lämplig omfattning använda ekonomiska eller andra incitament för att uppmuntra innehavare av elavfall att sortera ut elavfallet och hanterar det skiljt från annat avfall. Incitamenten kan inkludera till exempel att erbjuda sänkt abonnemangsavgift till personer som lämnar in elavfall eller att skänka pengar till välgörenhet, men kan även innefatta tävlingar och utmaningar.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Anna Viktorsson
Business Coordinator
+46 (0)10 410 63 03
anna.viktorsson@recipo.com