Recipo öppnar en egen återvinningsanläggning för plast från elavfall, där gammal plast blir till ny återvunnen plast som kan användas i nya elektroniska produkter.

Recipo är stolta, och ser fram emot att presentera starten av Recipo Material, en specialbyggd återvinningsanläggning för plast från elektroniskt avfall i Riga, Lettland. Tillsammans med sina medlemmar fortsätter Recipo att visa vägen framåt genom att introducera en ändamålsenlig europeisk återvinningslösning för plast. Som Nordens ledande partner för producentansvar inom elektronik är Recipo det första insamlings- och återvinningssystemet i världen som presenterar sin egen återvinningsanläggning.

För närvarande har Europa bara kapacitet att återvinna 25 % av all plast från elektronik. Recipos återvinningsanläggning kommer att öka denna procentandel avsevärt. Att återvinna europeiskt avfall på europeisk mark säkerställer att producenterna ges möjlighet till bättre kontroll över miljöpåverkan och över hela produktlivscykeln. Både konsumenter och statliga myndigheter kräver ett ännu större ansvar efter slutlig konsumtion.
Recipo har nu möjlighet att arbeta direkt med producenterna – inte bara vid insamling av plastavfall från deras produkter, utan även för att producera plast för återanvändning, så att plasten istället förs in i ett kretslopp.

” Spårbarhet är en central del av cirkulär ekologi. En cirkulär ekologi inbegriper allt vi värdesätter i en cirkulär ekonomi. Utöver det tar den cirkulära ekologin även omfattande hänsyn till planetens välbefinnande. I och med Recipo Material hoppas vi att de storskaliga företagen ska vända sig till oss för kontinuerlig återvinning av plast istället för att bygga på en icke hållbar användning av nytillverkad plast som bara medför ökade mängder plastavfall och förorening av planeten.”

Recipo siktar framåt genom att förverkliga sin vision om en hållbar värld där materialet i elektroniska produkter inte går till förbränning eller hamnar på soptippen, utan återförs till kretsloppet och tillbaka in i leverantörskedjan och in i nya produkter. Fabriken kommer årligen att hantera mer än 20 000 ton plast från den nordeuropeiska marknaden i och med omvandling av plastavfall till högkvalitativ plastpellets. Ändå räcker inte detta.

”Återvinningsproblemen i världen är stora och vi har utmaningar framför oss, men det här är ett första steg i rätt riktning för en hållbar framtid med minskad plastavfall.”