Recipos styrelse har utsett Ivo Edlund till koncernchef för Recipo Group. Ivo har arbetat på Recipo sedan 2014 och i egenskap av CFO sedan 2016. Ivo har haft en holistisk syn på Recipos verksamhet och har varit en drivande kraft för Recipos utvecklingen och innovation.

Ivo Edlund Interim CEO and CFO Recipo Group

Ivo ser fram att fortsätta Recipos arbete och att kontinuerligt driva hållbar utveckling för cirkulärt material från elektronik och batterier.

Ivo ersätter Josef Tapper som tidigare VD.