Recipos styrelse har utsett Ivo Edlund till koncernchef för Recipo Group. Ivo har arbetat på Recipo sedan 2014 och i egenskap av CFO sedan 2016. Ivo har haft en holistisk syn på Recipos verksamhet och har varit en drivande kraft för Recipos utvecklingen och innovation.

Ivo Edlund Interim CEO and CFO Recipo Group

Ivo ser fram att fortsätta Recipos arbete och att kontinuerligt driva hållbar utveckling för cirkulärt material från elektronik och batterier.

Ivo ersätter Josef Tapper som tidigare VD.

Recipo, dess personal och styrelse vill tacka Josef Tapper för hans driv och passion i att utveckla Recipo och branschen för resurshantering av elektronikavfall och batterier under de senaste 14 åren. Vi önskar honom all lycka i framtiden.

Josef har arbetat med Recipo sedan starten 2007 och har styrt Recipo mot en enad vision om ett hållbart samhälle där elektronik inte blir avfall, utan cirkuleras till nya produkter.

Under Josefs tid har Recipo vuxit från ett svenskt insamlingssystem av elektronikavfall och batterier till att bli den cirkulära partnern till elektronikindustrin i de nordiska länderna. Med kontor i Sverige, Norge och Danmark samt vår nya återvinningsanläggning för plast, Recipo Material, har Recipo stängt återvinningscirkeln åt sina producenter för plast från elektronik.

För mer information, vänligen kontakta vår Communications Manager David Hensher på david@recipo.com.