Jan Forsberg tar över som ny styrelseordförande i Recipo Ekonomisk förening och går i och med detta även in som styrelseordförande i Recipos dotterbolag i Norge, Danmark och Lettland. Jan är civilingenjör och har en gedigen bakgrund som bland annat tidigare VD och koncernchef för SJ AB samt Senior Vice President för SAS Operations Division och VD för SAS Flight Support AB.

”Vi är väldigt glada att kunna välkomna Jan som ny styrelseordförande för Recipo. Med hans stora erfarenhet blir Jan ett mycket viktigt tillskott till både styrelsen och bolaget i dess fortsatta arbete.  Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Jan och den övriga styrelsen för att utveckla Recipos verksamhet, förbättra producentansvaret och öka insamlingen för elektronik och batterier. Tillsammans kan vi nå en effektivare hantering av uttjänt elektronik där gamla produkter inte blir till avfall utan tas tillvara för återbruk och materialåtervinning.

Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till avgående ordföranden Lili-Ann Tapper Tullborg som har varit med att bygga upp och utveckla Recipo sedan starten 2007” – Ivo Edlund, tf. VD Recipo Group.

Jan efterträder Lili-Ann Tapper Tullborg som i och med detta lämnar Recipo för nya utmaningar. Lili-Ann var med och startade upp det insamlingssystem som sedan skulle bli Recipo och har sedan dessa varit en av nyckelpersonerna i den utveckling som verksamheten har gått igenom fram till idag.