Recipo Material Cease Plastic Recycling Operations

In 2018, Recipo made the strategic decision to establish an in-house plastic recycling plant in…


Information till Recipos kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi vill informera om att Recipo Ekonomisk förening kommer att överföra sin operativa verksamhet i…


Jan Forsberg blir ny styrelseordförande för Recipo

Jan Forsberg tar över som ny styrelseordförande i Recipo Ekonomisk förening och går i och med detta…


Recipos styrelse utser Ivo Edlund till koncernchef för Recipo Group

Recipos styrelse har utsett Ivo Edlund till koncernchef för Recipo Group. Ivo har arbetat på Recipo…


Circular Materials Conference 2020

Circular Materials Conference 2020 Recipo är, tillsammans med några av de mest uppskattade…