International E-waste Day äger rum 14 oktober varje år och är initierat av WEEE Forum och dess medlemmar. Dagen syftar till att lyfta fram den växande frågan om elektroniskt avfall och främja ansvarsfull hantering av e-avfall.

Recipo vill självklart också uppmärksamma denna viktiga dag. I samband med International E-waste Day i år är Recipo tillsammans med andra producentansvarsföretag i Norge, Sverige och Danmark med och sprider budskapet genom en serie kortfilmer. Alla våra kunder och andra som är intresserade kan använda filmerna gratis i sina kanaler, med sig själva som avsändare.

Det finns tre filmvarianter tillgängliga som går att ladda ner på https://www.therecyclableadvert.com/.

Allt du behöver göra är att ladda upp din egen logotyp, välja önskat budskap och distribuera filmerna var du vill, oavsett om det är Facebook, LinkedIn, Instagram eller YouTube.

Tillsammans ser vi till att vi når så många som möjligt med budskapet att det är viktigt att samla in och återvinna elektronik på rätt sätt!