Recipo är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elutrustning och batterier med verksamhet i de nordiska länderna. Vi hanterar ert producentansvar med miljö och effektivitet i centrum.

Verksamheten drivs av en ekonomisk förening som grundades år 2007 vilken har till syfte att hjälpa anslutna företag att uppfylla sitt producentansvar. Medlemmarna har gett Recipo uppdrag att leverera en tjänst som både har hög kvalitet och samtidigt är kostnadseffektiv. Vi tar ett stort ansvar för avfallet igenom hela värdekedjan fram tills det inte längre är avfall.

Genom vår strategi och effektivisering inom logistik och återvinningsprocesser har vi fått medlemmarnas förtroende att expandera till nya marknader. Från och med 2019 driver Recipo ett insamlingssystem i de tre nordiska länderna, Sverige, Danmark och Norge.

I dagsläget använder sig mer än 150 stycken elektronik- och batteriföretag av Recipos tjänster och tillsammans ansvarar vi för att över 60 000 ton elektronikavfall per år tas om hand på bästa möjliga sätt.

Anslut er här för elektronik

Anslut er här för batterier