Om oss

Vi har uppgraderats!Från att vara Nordens producentansvarsföretag, till att bli elektronikindustrins cirkularitetspartner. Med vår egen plaståtervinningsanläggning Recipo Material, omhändertar Recipo era uttjänta elektronikprodukter och ser till att plasten materialåtervinns och produceras till plastpellets. Plasten säljs tillbaka till elektronikindustrin, för ett cirkulärt flöde av återvunnen plast. Från våra kontor i Sverige, Danmark och Norge erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar för er som vill ta producentansvar för elektronik- och batteriavfall.
basta-alternativ-producentansvar-recipo

Recipo grundades 2007 på initiativ av våra ägare, som ville skapa en konkurrenskraftig utmanare med målsättningen att effektivisera processen för producentansvar av elektronik och batterier. Idag drivs vi av att fullfölja det ansvar vi själva har åtagit oss.

Vår mission är att fortsätta öka andelen återvunnen elektronik och göra det så effektivt som möjligt, både vad avser miljö och kostnad. Det arbetet tar oss närmare vår vision om ett hållbart samhälle där elektronikprodukter aldrig ska bli avfall utan istället återvinnas för att kunna bli till nya produkter.

Våra ägare har givit oss mandat att arbeta innovativt för att ta fram nya effektiva, miljömässiga lösningar för insamling och återvinning av elektronik och batterier. Se mer under Den innovativa utmanaren

Under åren har vi genom nära samarbeten med våra kunder och leverantörer, utvecklat processer och investerat för att höja materialåtervinningen i det elavfall vi hanterar. Då vi har utbredd expertis på kontor i Sverige, Norge och Danmark är vi stolta över att kalla oss det ledande alternativet på den nordiska marknaden. Våra innovativa lösningar innebär att vi kan fortsätta expandera vårt fokusområde på miljömässig effektivitet medan vi bibehåller fördelaktiga priser för våra kunder.

Vårt mandat

Cirkulär ekonomi är en överlägsen lösning för både elektronikbranschen och klimatet då det reducerar kostnaden för material och begränsar utvinning av nytt råmaterial. Det är grunden för det mandat våra ägare och kunder givit oss, vilket är att arbeta för att reducera klimatpåverkan av elektronikprodukter och batterier genom att verka för en övergång till cirkulär ekonomi.

Vi kommer allt närmare förverkligandet av vår vision och andelen återvunnet elskrot ökar ständigt.

Vår strategi är att koppla samman producenter, myndigheter, insamlingssystem och akademiker för att tillsammans utveckla nya lösningar, bidra till ökad återanvändning, ökad insamling och effektivare återvinningsprocesser.

Recipo Material

Recipo är det enda insamlingssystemet för elektronik i världen, som driver en egen plaståtervinningsanläggning: Recipo Material. Med Recipo Material har Recipo full kontroll över hur det insamlade plastmaterialet i elavfallet tas om hand och blir till ny plast som används i nya elektronikprodukter.

Återvinning av elektronikprodukter utan tillgång till en plaståtervinningsanläggning leder ofta till att den stora mängd plast som elektronik består av, hanteras på ett sätt som inte är gynnsamt för miljön. Recipo Material bidrar till att vi kan utmana de rådande normerna och utveckla våra processer för att lätta på bördan för klimatet och kostnaderna för våra kunder.

För mer information, vänligen besök recipo.com/material

Recipo material

Den innovativa utmanaren

Vi har god anledning att kalla oss en innovativ utmanare. Genom att erbjuda konkurrens och innovativa alternativ har vi sedan starten vuxit till att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden inom producentansvar för elektronik och batterier.

Detta har varit möjligt tack vare vår utveckling av innovativa lösningar såsom plaståtervinning för elektronikprodukter, säkra insamlingsboxar för känslig minnesmedia, samt mjukvaruprogram som spårar material samt.

 


Secure Collect

Secure Collect är en säker insamlingscontainer för elektronik som innehåller känslig information och/eller privat data, såsom mobiltelefoner, bärbara datorer och läsplattor. Återvinning av sådana produkter innebär en risk och en källa för oro hos konsumenter.

Secure Collect är tillräckligt liten för att få plats i en butik eller på ett lager. Det gör den lättillgänglig för konsumenter som behöver återvinna sina gamla elektronikprodukter, samtidigt som de inte behöver oroa sig för risken att informationen som produkterna innehåller hamnar i fel händer. Containern är låst och kan endast öppnas av den återvinningscentral den levereras till. All data förstörs sedan och materialet återvinns.

→ Mer information om Secure Collect hittar ni här

 


Green Track

Green Track är ett smart bokningssystem för upplockning och transport av elskrot och batterier. Vi har utvecklat Green Track för att kunna spåra upplockning och leverans av elskrot från insamlingspunkter till förbehandlingscentraler och återvinningscentraler. Genom att spåra och kontrollera transporten av den elskrot som Recipo hanterar å våra kunders vägnar, kan vi bättre garantera att avfallet hanteras korrekt och säkert, för människor och för miljön.