Circular Materials Conference 2020

Recipo är, tillsammans med några av de mest uppskattade företagen inom användningen av cirkulära material, stolta över att vara en del av styrkommittén för den femte upplagan av Circular Materials Conference.

Konferensen fördjupar sig i diskussioner, workshops, vetenskapliga genombrott, forskningsresultat och nya tekniska lösningar som för material in i modellen för cirkulär ekonomi.

Det huvudsakliga fokusområdet kommer vara nya samarbeten och ny teknologi för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi samtidigt som vi har en mer omtänksam och hållbar ekonomi för alla.

Konferensen 2020 kommer belysa:

Cirkulära affärsmodeller

AI, IoT, digitalisering och automatisering som drivande innovation för cirkulära material.

  1. Plast
  2. Textil
  3. Metall från sekundära källor/WEEE (elektronik)/batterier
  4. Snabbt rörande konsumentvaror
  5. Bygg och konstruktion

För mer information, besök vår hemsida: https://www.circularmaterialsconference.se/