Från och med årsskiftet sänker Elektronikåtervinning i Sverige avgifterna.

Från och med årsskiftet sänker Elektronikåtervinning i Sverige avgifterna i flera produktkategorier. Trots sjunkande världsmarknadspriser på många metaller och plaster, kan vi nu sänka våra priser. Detta tack vare en effektiv administration och en kostnadseffektiv återvinningsförsäkring som ekonomiskt säkerställer framtida insamling och återvinning.

Föreningen försäkrar varje enskild produkt som våra anslutna producenter sätter på marknaden. Premien beräknas bland annat utifrån produktens förväntade livslängd, metallvärden och miljörisk. Detta gör att våra anslutna producenter och övriga samhället alltid kan känna sig trygga i vetskapen om att finansiella medel finns avsatta för insamling och återvinning av produkten, när än i tiden den blir till avfall. Denna återvinningsförsäkring administreras av Elektronikåtervinning i Sveriges dotterbolag European Insurance Solution PCC Ltd.