Naturvårdsverket har nu kommit med vägledning om butiksinsamling. Butiksinsamling är en av förändringarna som infördes i producentansvarsförordningen SFS 2014:2075 och som började gälla 1 oktober 2015.

Butiksinsamlingen innebär att den som säljer elektronik är skyldig att ta emot uttjänta produkter. För mindre återförsäljare gäller principen 1 mot 1. Detta innebär att butiken ska ta emot produkter av samma typ eller funktion som säljs. För större butiker, med försäljningsyta avsedd för konsumentelutrustning över 400 m2, är kraven på att ta emot elavfall högre. Dessa butiker ska dels ta emot 1 mot 1, men även småelektronik (elavfall som inte på någon ledd överstiger 25 cm). Detta gäller även om konsumenten inte köper något.

När en butik samlar in ska insamlingsverksamheten anmälas till kommunen eller Länsstyrelsen. Mer information, vägledning och länkar för anmälan finns på Naturvårdsverkets hemsida.