Något av det viktigaste vi kan göra för klimatet är att återvinna våra telefoner

I samband med International E-Waste Day den 14 oktober lanserar Elgiganten och insamlingsföretaget Recipo den gemensamma satsningen Secure Collect, för att öka mängden insamlad elektronik. Att återvinna din gamla mobil är något av det viktigaste du kan göra för klimatet, då det besparar jorden på väldigt koldioxidkrävande utvinning av en mängd mineraler som kobolt, kisel, kadmium och aluminium. Samtidigt bedöms det finnas 25 miljoner uttjänta mobiltelefoner i svenska hem, som behöver återvinnas. Elgiganten och Recipo bidrar till en ökad insamling genom att erbjuda säker insamling i 45 Elgiganten-varuhus runt om hela Sverige.

För att möjliggöra en ökad insamling av elektronik har återvinningsföretaget Recipo tillsammans med Elgiganten utvecklat den säkra insamlingscontainern Secure Collect. Bakgrunden är den förändring elektronikbranschen har sett hos människor sedan GDPR infördes och en hel del oetisk användning av privatpersoners data uppmärksammats. Människor har på några få år fått en ökad medvetenhet om vikten av att skyddas sin privata data.

– Det är fantastiskt att så många människor skyddar sin data och är vaksamma så att det inte hamnar i fel händer. Men vi vill inte att den oron ska behöva hindra dig från att återvinna av din gamla mobil. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt och man ska känna sig trygg. Det kan man med Secure Collect, vi kallar det GDPR-vänlig insamling, säger Josef Tapper, vd för Recipo

En bieffekt av det ökade kunskapsläget är många som upplever det som otryggt att lämna ifrån sig sin uttjänta elektronik till återvinning. Därför sker butiksinsamlingen i en specialbyggd Secure Collect- container som gör det i stort sätt omöjligt att komma åt innehållet. Efter att ha drivit ett framgångsrikt pilotprojekt under 2019–2020 erbjuder Elgiganten och Recipo nu säker insamling i 45 Elgiganten- varuhus runt om landet.

– Elgiganten har länge tagit emot uttjänt hemelektronik i alla sina butiker. Det har alltid varit helt kostnadsfritt och man är välkommen att lämna in sina uttjänta produkter oavsett vart dem är köpta. Eftersom mobiltelefoner innehåller så mycket känslig data upplever många det jobbigare att lämna ifrån sig sin gamla mobiltelefon än andra hemelektroniksprodukter. Därför erbjuder vi nu säker insamling i 45 varuhus. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla att återvinna sin uttjänta hemelektronik, säger Niclas Ericsson, vd för Elgiganten

Ambitionen är att samarbetet med Secure Collect ska utvecklas de kommande åren för att bidra till en markant ökning av mängden säker insamlad elektronik. Den elektronik som samlas in behöver inte vara inhandlad på Elgiganten.

Insamling av telefoner är något av det viktigaste vi kan göra för klimatet

När IVL Svenska Miljöinstitutet i samband med International E-Waste Day 2019 publicerade sin rapport om den klimatbesparing olika avfallskategorier innebär blev många förvånade över att se elektronik i toppen av listan. Rapporten kom fram till att återvinning av 1 kg mobiltelefoner besparar klimatet på motsvarande 3 320 km bilkörning. Näst på listan var insamling av textilier som besparar klimatet på motsvarande 200 km bilkörning1.

– Elektronikbranschen i Norden har kommit rätt långt vad det avser återbruk och återvinning, mycket till tack vare att vi har ett lagstadgat producentansvar. Men vi upplever att allmänheten till stor del fortfarande är omedvetna om hur viktigt det är att bidra till en cirkulär ekonomi genom att lämna in sin gamla elektronik till återvinning, säger Josef Tapper, vd för Recipo

Återvinningsorganisationen Batteriåtervinningen bedömer att det ligger 25 miljoner gamla mobiltelefoner och samlar damm i svenska folkets byrålådor2. I en undersökning från Sifo framkommer det att två miljoner av de gamla telefonerna är fullt fungerande moderna smartphones3. Samtidigt förlitar sig elektronikproducenterna på utvinning av jungfruligt råmaterial till sina nya produkter. Råmaterial vars utvinning har genomförs med allmänt dåliga arbetsförhållanden och so har negativ miljöpåverkan.

Hur Secure Collect fungerar

När en Secure Collect-container är full hämtas den av Recipo som tar med den till en specialiserad återvinningsanläggning. Där tar auktoriserad personal hand om containerns innehåll och ser till att allt sker på ett säkert sätt. All lagrad information raderas med samma metod som SÄPO använder – vilket säkerställer att ingen privat data riskerar att hamna i fel händer. När all information är permanent raderad får varje insamlad enhet en klassificering som avgör om produkten kan återbrukas eller plockas isär, så att alla mineraler och råmaterial kan återvinnas.

För mer information om Secure Collect och vilka 45 varuhus som initialt kommer erbjuda säker insamling, besök: https://www.secure-collect.com/

För mer information eller intervjuförfrågan med Josef Tapper, kontakta gärna:

David Hensher | david@recipo.com | +4673 – 649 41 30
Hugo Wittorf | hugo.wittorf@poststhlm.se | +4670 – 562 49 84

Om Recipo

Recipo grundades 2007 och ägs av ett antal företag inom elektronikbranschen som har gett oss mandat att hela tiden hitta en bättre lösning på producentansvaret i förhållning till både miljön och våra uppdragsgivares lönsamhet. Vi är nationellt godkända och operativa i Sverige, Norge och Danmark som insamlings- och återvinningsföretag för elektronik och batterier. Med en flexibel nordisk organisation och en innovativ kultur, tänker vi nytt och utmanar.

1 https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0d5d/1567691159261/B2356.pdf
2 https://www.batteriatervinningen.se/modul/hjalp-jag-vagar-inte-atervinna-min-telefon
3 https://www.svd.se/miljontals-mobiler-samlar-damm