Visste ni att varannan svensk har fungerande elprodukter hemma som inte längre används? Lika många har någon gång kastat fullt användbar elektronik, trots att det finns bra tjänster för återbruk.

Produkter som fungerar borde få en andra chans innan de samlas in som avfall, och tjänsterna för detta måste synliggöras och utnyttjas av fler. Därför deltar Recipo i forskningsprojektet ELAN (Elektronik ska återANvändas), och idag uppmärksammar vi Circular Electronics Day!

Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa. Avfallet från elektronik innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön.

Det finns en vilja att göra rätt och många återbrukar redan. En färsk Kantar Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Blocket visar att hälften av de svarande i undersökningen någon gång sålt elektronik vidare, och ytterligare 25 procent skulle kunna tänka sig att göra det.

Det flesta säljer vidare via säljsidor på nätet, men det finns fler sätt att återbruka. På många håll i landet anordnas bytesdagar för elektronik. Andra sätt att öka användningsgraden är via ”verktygspooler” där man kan dela eldrivna verktyg istället för att köpa nytt. Det finns också väl utvecklad business- to-business-handel med återbrukad elektronik via företag som uppgraderar begagnad elektronik och raderar all gammal data på ett säkert sätt. Sedan den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter. Alla känner inte till dessa tjänster, därför måste de stärkas, synliggöras och bli fler. När konsumenter får enklare tillgång till återbrukade produkter med hög kvalitet kan vi minska dagens resursslöseri.

Genom att öka insamling och återanvändning av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen.

Bli en del av lösningen på https://www.facebook.com/circularelectronicsday2018/

Och läs ELANs debattartikel här: https://www.nyteknik.se/opinion/lat-ratad-elektronik-fa-ett-andra-liv-6894784