Recipo stöttar Circular Materials Conference

Recipo stöttar Circular Materials Conference

På Recipo jobbar vi mycket med cirkulär ekonomi och cirkulära materialflöden. Vi tycker det är…


Producentansvar och hållbarhet i fokus

För att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle, idag och i framtiden, infördes regelverket för…