På Recipo jobbar vi mycket med cirkulär ekonomi och cirkulära materialflöden. Vi tycker det är viktigt att utvecklingen hela tiden drivs framåt, och vi vill vara en del av de nya lösningarna. Därför är vi sponsor-partner till Circular Materials Conferens som kommer äga rum i Göteborg den 7-8 mars 2018.

Detta är Circular Materials Conference:

”Kom och dela erfarenheter under ett tvådagarsarrangemang som kommer att erbjuda ett forum för debatt, kunskapsutbyte och nätverkande. Vi kommer att se på utmaningar kopplade till materialomvandling, konsumenttrender och cirkulär ekonomi samt diskutera motsättningar. Vi kommer att göra djupdykningar i nya affärsmodeller för en cirkulär ekonomi, forskning och innovation.

Möt representanter för FoU, producenter, återvinningsföretag, insamlingssystem, återförsäljare, myndighetsrepresentanter, NGOs, forskningsinstitut, akademin, avfallshantering, investerare m.fl. på en och samma plats.”