The Recyclable Advert: 4th to 24th October 2021 the (re) recyclable campaign

The Recyclable Advert is here!!  For the third year in a row, we give you and ourselves; The…


(in Swedish) Recipo och Elgiganten vill göra det lättare att återvinna elektronik

Något av det viktigaste vi kan göra för klimatet är att återvinna våra telefoner


Guidance shop collection

Naturvårdsverket har nu kommit med vägledning om butiksinsamling. Butiksinsamling är en av…


Producer responsibility and sustainability in focus

Rules and regulations for producer responsibility for electrical and electronic products…