Recipo är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter (WEEE) med verksamhet i Norge, Danmark och Sverige.

Recipo är glada över att den 1 januari 2019 kunna erbjuda en producetansvarslösning även i Norge där kraven på effektiva, miljöriktiga och kostnadseffektiva lösningar för återvinning och återanvändning av elutrustning ökar.

Recipo är en ekonomisk förening bestående av producenter av elutrustning och batterier som fokuserar på högkvalitativ och effektiv avfallshantering av elutrustning och batterier. Vi arbetar för en cirkulärekonomi för alla material som samlas in. Recipo arbetar för att säkerställa att högsta möjliga standarder hålls, från slutet av livslängden tills nya råmaterial skapats.

”Vi är glada att vår strategi för att etablera våra logistik- och återvinningsmodeller har lönat sig och att vi nu kan införa en modern strategi för WEEE för Norges cirkulärekonomi” – Josef Tapper, VD på Recipo.

”Elkjöp (Elgiganten i Sverige) är Nordens största importör av elutrustning. Därför måste vi visa vägen när det gäller avfallshantering. Efter positiva erfarenheter av tjänsterna i Sverige och Danmark är vi glada över att Recipo nu etablerar sig på den norska marknaden. Vi tror att det kommer att innebära miljömässiga fördelar på nordisk nivå inom återvinning av elutrustning.” – Vebjörn Eilertsen, Director Environmental Affairs på Elkjöp Nordic.

Recipo grundades 2007 i Sverige till följd av att flera producenter och organisationer önskade en modern strategi för cirkulärekonomi och hanteringen av producentansvaret. Recipo har nu verksamhet i hela Norden och har snabbt skaffat sig ett rykte som en trovärdig och modern organisation som bidrar till betydande konkurrens på marknaden. Med ett brett leverantörsnätverk kan Recipo utöka sina erbjudanden till alla organisationer i Norge som har ett producentansvar för WEEE.