Den 14:e oktober är det International E-Waste Day. Det är dagen där världen uppmärksammar det globala problemet med elavfall. Uppskattningsvis finns det i snitt 7kg elavfall i varje svenskt hushåll. Istället för att bryta nya material mår miljön bättre av att dessa produkter kommer in för materialåtervinning. Lämna in ditt elavfall till återvinning, det blir nya produkter.

Recipo, tillsammans med producentansvarsbranschen i Sverige, Norge och Danmark har tagit fram The Recyclable Advert. Ett koncept där alla deltagare själva kan bli avsändare i den gemensamma kampanjen. Den 14:e oktober lanseras kampanjen på olika sociala medier.

Att spara på gammal och uttjänt elektronik, är dåligt för miljön. Det som inte kommer tillbaka till kretsloppet måste istället brytas nytt från naturen och det finns inte jungfruliga råvaror så det räcker.

Glöm inte att återvinna. Elskrot och batterier blir nya produkter. Återvinn ditt elavfall i en elektronikbutik eller på närmsta återvinningscentral.

See filmen nedanför. Skapa dina egna filmer här: www.therecyclableadvert.com