Varje år slänger utvecklade länder 50 miljoner ton elavfall. 75% av avfallet försvinner från den legala återvinningen och exporteras illegalt till platser som Kina, Indien eller Afrika. Varför?

Illegal återvinning av elektronik är en lukrativ marknad som omsätter miljontals dollar, men som samtidigt är förödande för miljön och påverkar lokalbefolkningens hälsa.

Manusförfattarinnan Cosima Dannoritzer har belyst detta ständigt växande problem i dokumentärfilmen “The e-waste tragedy”, som blivit nominerad till Greenpeace film festival 2017. Dannoritzer skildrar en alarmerande utveckling av hur vår ständigt ökande elektronikkonsumtion bidrar till att förgifta mark, jord och luft i områden där fattiga människor utsätts för ökande cancer- och hjärnskaderisker vid okontrollerad återvinning.

Detta är anledningen till att vi måste ha kontroll på vårt elavfall.

Din uppgift som konsument är att säkerställa att din använda elektronik lämnas för säker återvinning i en butik som säljer elektronik, eller på en återvinningscentral. Vår uppgift som insamlingssystem, är att säkerställa att den insamlade elektroniken inte stjäls och exporteras illegalt på väg till återvinning. Därför tar Recipo ansvar för det insamlade materialet tills dess det är helt återvunnet på ett hälso- och miljömässigt säkert sätt.

Här kan du se en trailer för Cosima Dannoritzer’s dokumentärfilm.