Digital Future Nordic KB, producent av hemelektronik, har anslutit sig till Elektronikåtervinning i Sverige för en effektiv hantering av producentansvaret och den finansiella garantin.

Digital Future Nordic KB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatt för detta ändamål. Tack Digital Future Nordic KB för ert förtroende!