josef tapper ceo recipo

Anslut dig

Recipo erbjuder er som elektronik- eller batteriproducent en enkel och kostnadseffektiv lösning för att fullgöra ditt producentansvar. Vi tar ansvaret för de uttjänta produkterna från det att den lämnas in för återvinning eller återanvändning till dess att materialet är helt återvunnet eller produkten återanvänds. Med Recipo kan ni känna er trygga i allt från er rapportering till myndigheter till att omhändertagandet av materialet sker på ett ansvarstagande och effektivt sätt.

– Josef Tapper, VD, Recipo

Beställ butiksinsamling

Butiksinsamling är en del av producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075) och är ett sätt att öka insamlingen av uttjänt elektronik. Butiker som säljer konsumentelutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot 1 till 1.

Läs mer

Våra medlemmar

Recipo ägs av en ekonomisk förening som har till syfte att hjälpa anslutna producenter att uppfylla sitt producentansvar.

Se alla medlemmar.

”Vi på El-Giganten tar ansvar för våra produkter genom hela värdekedjan. Recipo hjälper oss att säkerställa en hälso- och miljövänlig behandling av våra produkter när de blir till avfall. Eftersom Recipo tar ansvar för det insamlade materialet från insamling till slutbehandling, kan vi känna oss trygga med att vi uppfyller vårt producentansvar.”

Vebjørn Eilertsen
Miljöchef Elkjøp Nordic AS

Producentansvar och hållbarhet i fokus

För att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle, idag och i framtiden, infördes regelverket för producentansvar på elektriska och elektroniska produkter år 2005. All återvinning syftar till att minska negativa miljö- och hälsoeffekter som uppstår när nya produkter produceras och när gamla produkter blir till avfall.
Läs mer

Nyheter