Producentansvar för elektronik gäller alla företag som har verksamhet i Sverige och sätter elektronik på marknaden.
Fyll i formuläret nedan och anslut dig som producent till Recipo.