Till däck räknas i denna förordning däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon.
Alla som sätter sådana produkter på den Svenska marknaden måste ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energi återvinns eller tas om hand på annat miljömässigt godtagbart sätt för att uppfylla detta regelverk. Däck som sitter på bilen tillhör inte producentansvaret för däck, utan producentansvaret för bilar.
Till producent räknas den som för första gången sätter däck på den svenska marknaden:
  •       Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck
  •       Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon som är försedda med nyproducerade däck
En producent ska informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna dem.  Relaterade sidor

» Anslut dig


» Lagar och regler