Här hittar du lagtexter som berör producentansvaret för batterier.
 
  • Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
Den svenska implementeringen av Batteri-direktivet (2006/66/EC). Anger hur producentansvaret för batterier och ackumulatorer ska hanteras i Sverige. Förordning (2008:834)
  • Batteri-direktivet (2006/66/EC) och Direktiv (2013/56/EU)
Batteri-direktivet (2006/66EC) anger hur batterier och ackumulatorer ska hanteras inom EU Directive (2006:66:EC) (Engelsk version) Batteridirektivet (2006/66/EC följs upp med direktiv (2013/56/EU) som anger förändringar i det föregående direktivet. Bland annat har kraven på att batterier ska vara lätta att avlägsna från elektronikutrustning skärps i det senare direktivet. Directive 2013:56:EU (Engelsk version)
  • Avfallsförordningen (2011:927)
Den övergripande förordningen som styr hanteringen av avfall i Sverige. Förordning (2011:927)
  Relaterade sidor

» Anslut dig