Recipo tar ansvar för insamlade produkter från det att vi hämtar batterier i butik tills materialet är återvunnet.
Därför är vi noggranna när vi väljer samarbetspartners för materialbehandling och återvinning. Vi strävar efter att minska andelen material som går till energiåtervinning och öka återanvändningen av insamlade produkter.
I den cirkulära ekonomin är återvinning en viktig del av kretsloppet. Idag lever vi i en så kallad linjär ekonomi. Produkter produceras, säljs i butik och kastas bort eller förbränns när de är färdiganvända. Det följer den linjära principen: Produktion – Användning – Avfall.
Den linjära ekonomin karakteriseras av att det ekonomiska flödet har en tydlig början och ett tydligt slut. Eftersom jorden har begränsade resurser är detta ett system som inte kommer fungera hur länge som helst. Till skillnad från den linjära ekonomin inspireras den cirkulära ekonomin av naturens eget kretslopp. Cirkulär ekonomi syftar till kapitalet i ekonomin ska återuppbyggas istället för att bli till avfall. I en cirkulär ekonomi designas produkterna för att kunna återanvändas i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp. Detta betyder att de delar av en produkt som inte går att kompostera eller på annat vis föras in i det biologiska kretsloppet ska återvinnas och föras in i det tekniska kretsloppet. Elektronik blir exempelvis främst återfört till det tekniska kretsloppet när metaller och plaster smälts ner till nya produkter och komponenter.