Vi strävar efter att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för dig som producent att ställa om till en cirkulär ekonomi och leva upp till lagkrav.

Genom hämtning och återvinning av insamlade produkter, rapportering till myndigheter och försäkring av produkter som sätts på marknaden hjälper vi dig att administrera och säkerställa ditt producentansvar.

Recipo tar ansvar för insamlade produkter från det att vi hämtar materialet i butik tills det är återvunnet.

Därför är vi noggranna när vi väljer samarbetspartners för materialbehandling och återvinning. Vi strävar efter att minska andelen material som går till energiåtervinning och öka andelen som går till materialåtervinning samt återanvändning.

Recipo arbetar med att länka samman producenter, myndigheter, återvinnare och forskningsvärlden för att effektivisera återvinningen, öka återanvändningen, tillvarata miljövärden och sänka kostnader.