En svensk representant är obligatorisk för alla producenter utanför Sverige som sätter elektronikprodukter på den svenska marknaden genom långdistansförsäljning.

Med långdistansförsäljning menas exempelvis internetförsäljning eller postorder (B2C). En auktoriserad representant kan frivilligt utses av en producent som exporterar elektronikprodukter till en importör i Sverige (B2B) och som själv önskar uppfylla producentansvaret (producentansvaret tillfaller annars importören).

Recipo erbjuder tjänsten Auktoriserad Representant.

Den auktoriserade representanten är den nationella representanten för en producent utanför Sveriges gränser. Representanten agerar därför fullt ut i producentens (exportörens) namn inom ramen för producentansvarsförordningen (SFS 2014:1075) och har ansvar för att:

  • Uppfylla alla nationella skyldigheter inom producentansvaret
  • Sköta kommunikation med det nationella registret (i Sveriges fall EEB registret)
  • Tillhandahålla all relevant information på begäran till det nationella registret
  • Informera producenten (exportören) om all relevant information och skyldigheter
  • Säkerställa betalningar för alla producentens avgifter kopplade till producentansvaret
  • Acceptera åtal och rättsliga tvister i producentens (exportören) namn

När en auktoriserad representant utses ska en fullmakt upprättas och undertecknas. Där ska tydligt framgå att producenten (exportören) och representanten har enats om att överföra producentansvaret till producentrepresentanten. Fullmakten ska sändas till Naturvårdsverket.

En utförlig guide från Naturvårdsverket för auktoriserad representant finns här.