SecureCollect

Enligt WEEE direktivet (Artikel 5 pkt. 2 b-c) har butiker som distribuerar elektronik skyldighet att tillhandahålla en tjänst som ger möjlighet att återlämna elektronikavfall. Syftet med bestämmelsen är att göra det lättare för konsumenterna att göra sig av med sitt elektronikavfall och öka insamlingen.

För att underlätta för distributörer av elektronik att samla in elektronik enligt WEEE direktivet och säkerställa att denna insamling sker på ett säkert sätt, erbjuder Recipo SecureCollect.

SecureCollect är en insamlingsbox för elektronikavfall innehållande känslig data, anpassad för insamling i butik. All data i det insamlade elektronikavfallet destrueras och elektroniken återvinns på ett säkert sätt.

SecureCollect är designad för vara tydlig för konsumenter och tilltalande som inredning och består av en robust stålkonstruktion med smalt inkast för att stöld av innehållet ska uteslutas. Informationstexten på SecureCollect går att anpassa till valfritt språk.