SecureCollect

Enligt WEEE direktivet (Artikel 5 pkt. 2 b-c) har butiker som distribuerar elektronik skyldighet att tillhandahålla en tjänst som ger möjlighet att återlämna elektronikavfall. Syftet med bestämmelsen är att göra det lättare för konsumenterna att göra sig av med sitt elektronikavfall och öka insamlingen.

För att underlätta för distributörer av elektronik att samla in elektronik enligt WEEE direktivet och säkerställa att denna insamling sker på ett säkert sätt, erbjuder Recipo SecureCollect.

SecureCollect är en insamlingsbox för elektronikavfall innehållande känslig data, anpassad för insamling i butik. All data i det insamlade elektronikavfallet destrueras och elektroniken återvinns på ett säkert sätt.

Det insamlade materialet tas om hand av Sims Recycling Solutions. När materialet ankommer Sims anläggning utförs en ankomstkontroll där varje produkt får en assettag, vilket blir produktens ID. Efter det påbörjas arbetet med radering av alla produkter med minnesmedia så som datorer, servrar, telefoner med mera. Genom Blancco raderingsverktyg genereras även en hårdvaruspecifikation. Rapporten ligger till grund för att avgöra om produkten går att återbruka eller behöver återvinnas. Skulle minnesmedia inte kunna raderas till 100%, destrueras produkten via shredding och materialet går till materialåtervinning.

SecureCollect är designad för vara tydlig för konsumenter och tilltalande som inredning och består av en robust stålkonstruktion med smalt inkast för att stöld av innehållet ska uteslutas. Informationstexten på SecureCollect går att anpassa till valfritt språk.

 

SaveSave