I praktiken innebär producentansvaret att producenterna ansvarar för att samla in och omhänderta uttjänta produkter.

Alla som sätter elektriska eller elektroniska produkter på marknaden ska därför vara anslutna till ett insamlingssystem som uppfyller regelverket.

Till producent räknas den som första gången sätter elutrustning på den svenska marknaden:

 • Den som tillverkar och under eget namn säljer elutrustning
 • Den som under eget varumärke säljer elutrustning utan varumärke
 • Den som importerar och sedan säljer elutrustning

Utöver det individuella producentansvaret för de produkter som sätts på marknaden idag, finns även ett kollektivt ansvar för de produkter som sattes på marknaden före den 13 augusti 2005 (även kallat historiskt avfall). För att hålla ordning på nytt och historiskt avfall ska alla produkter som sätts på marknaden efter 2005 vara märkta med den överkryssade soptunnan med ett svart streck under (bild till höger). Naturvårdsverket beräknar andelen historiskt avfall som dagens producenter bär ansvar för baserat på producenternas nuvarande marknadsandel.

Sammanfattningsvis innebär producentansvaret att varje producent ska:
 1. Vara medlem i ett insamlingssystem och registrerad i Naturvårdsverkets EEB register
 2. Märka samtliga produkter med
  – symbolen i Annex IX i WEEE-direktivet (en överkryssad soptunna kombinerat med ett kraftigt streck, se bild till höger)
  – uppgift som visar att produkterna släppts ut på den gemensamma marknaden efter den 13 augusti 2005 (se bild till höger)
  (Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion får symbolen i stället finnas på produktens förpackning eller i skriftlig bruksanvisning eller garantiinformation som följer med produkten.)
 3. Säkerställa att ett insamlingssystem åtagit sig att ta hand om utrustningen när den blir avfall och en andel av det historiska avfallet som uppkommer i Sverige (motsvarande marknadsandel)
 4. Se till att elutrustning som görs tillgänglig på den svenska marknaden tillverkas och utformas på ett sådant sätt att återanvändning och materialåtervinning främjas
 5. En producent som tillverkar elutrustning innehållande batterier som omfattas av (2008:834) ska se till att elutrustningen utformas så att batterierna lätt kan avlägsnas vid återvinning
Relaterade sidor

» Anslut dig


» Lagar och regler


SaveSave