Som ansluten producent är du skyldig att regelbundet rapportera antal och kilo produkter du satt på marknaden till Recipo.

Rapporteringen sker månads- eller kvartalsvis och bestäms i samråd med föreningen utifrån de volymer som sätts på marknaden. Recipo hanterar rapporteringsplikten till Naturvårdsverket baserat på de uppgifter som lämnats.

För de producenter som rapporterar månads- eller kvartalsvis ska rapporten vara Recipo tillhanda senast fem arbetsdagar från rapportperiodens slut.

Rapporten ska vara Recipo tillhanda senast tio dagar efter rapportperiodens slut.

Efter rapporteringen skickas en faktura med den årliga medlemsavgiften samt beloppet som ska betalas i producentansvarsavgift för de produkter som satts på marknaden.

Rapporteringen sker via vår webbportal.