Som ansluten producent är du skyldig att regelbundet rapportera antal och kilo produkter du satt på marknaden till Recipo.

Rapporteringen sker månads- eller kvartalsvis och bestäms i samråd med föreningen utifrån de volymer som sätts på marknaden. Recipo hanterar rapporteringsplikten till Naturvårdsverket baserat på de uppgifter som lämnats.

Rapporten ska vara Recipo tillhanda senast tio dagar efter rapportperiodens slut.

Efter rapporteringen skickas en faktura med den årliga medlemsavgiften samt beloppet som ska betalas i producentansvarsavgift för de produkter som satts på marknaden.

Rapporteringen sker via vår webbportal.