Här hittar du lagtexter som berör producentansvaret för elektronik.

 

  • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Den svenska implementeringen av WEEE-direktivet (2012/19/EU). Anger hur producentansvaret för elutrustning ska hanteras i Sverige.

Förordning (2014:1075)

 

  • WEEE direktivet (2012/19/EU)

Direktivet som anger hur elektriska och elektroniska produkter ska hanteras inom EU

Directive (2012/19/EU)

 

  • Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

En svensk förordning som trädde ikraft innan WEEE-direktivet fanns.

Förordning (2000:208)

 

  • Avfallsförordningen (2011:927)

Den övergripande förordningen som styr hanteringen av avfall i Sverige.

Förordning (2011:927)

 

 

Relaterade sidor


» Anslut dig