Du är välkommen att kontakta oss för prisuppgifter på de produkter du sätter på marknaden.

Varje producent betalar en årsavgift på 2000 kr, därefter betalas en avgift per individuell produkt som satts på marknaden. Denna kostnad är direkt kopplad till omhändertagandet av det nya och historiska elavfallet. Kostnaderna för detta varierar beroende på produkttyp och aktuella materialvärden. Alla kostnader såsom transport och butiksinsamling är inkluderade i produkternas individuella avgift.

Sedan årsskiftet 2015/2016 erbjuder vi en miljödifferentierad rabatt på producentansvaret. Rabatten gäller produkter som föreningens anslutna producenter sätter på den svenska marknaden och som är certifierade enligt Svanen eller TCO-Certified.

Naturvårdsverket tar ut en årlig tillsynsavgift på 1000 kr från alla producenter av elektronik, som går till att kontrollera att producentansvaret uppfylls och efterlevs.