Det kommer förhoppningsvis dröja länge innan de produkter som sätts på marknaden idag blir till avfall, men den dag de blir till avfall ska det finnas pengar avsatta som bekostar insamling och återvinning.

Enligt förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075) ska pengar sättas av för omhändertagandet av alla produkter som sätts på marknaden, oavsett när i tiden de samlas in för återvinning.

Producentens ansvar är att säkerställa att ett insamlingssystem åtagit sig att finansiera detta.

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd som beskriver vilka kriterier den så kallade finansiella garantin måste uppfylla för att godkännas. Bland annat ska omfattningen av finansieringen beräknas med hänsyn till produktens förväntade livslängd, och det faktum att kostnaden för insamling och återvinning kan komma att förändras.

Recipo har tagit fram en anpassad återvinningsförsäkring som på ett kostnadseffektivt sätt säkerställer finansiering för fullgörandet av producentansvaret. Försäkringsförfarandet sköts genom vårt dotterbolag European Insurance Solution PCC Ltd (EIS PCC Ltd).