Butiksinsamling är en del av producentansvarsförordningen (SFS 2014:1075) och är ett sätt att öka insamlingen av uttjänt elektronik.

Reglerna började gälla den 1 oktober 2015 och omfattar butiksinnehavare med elutrustning i sortimentet. Butiksinsamling innebär att butiksinnehavare är skyldiga att tillhandahålla insamling av uttjänta produkter i butik och att lämna den insamlade elutrustningen till ett godkänt insamlingssystem.

Butiker som säljer konsumentelutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot 1 till 1, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden.

Den som säljer eller skänker elutrustning till en konsument ska också informera kunden om möjligheten att lämna elavfallet till säljaren. Denna information ska lämnas vid överlåtelsetillfället eller genom tydlig information i butiken.

Vi på Recipo hjälper dig som butiksinnehavare att uppfylla butiksansvaret genom hämtning av insamlade produkter och miljövänlig behandling av materialet.

 

 

Relaterade sidor


» Secure Collect