Produkter med sladd eller batteri klassas som elavfall.

Elavfall innehåller en mängd farliga ämnen och värdefulla material, därför är det viktigt att elavfall samlas in och tas omhand på rätt sätt. Exempel på elavfall är datorer, skrivare, mobiltelefoner, TV, armaturer, hushållsapparater, elektriska verktyg och mycket mer.