Som ansluten producent är du skyldig att regelbundet rapportera antal däck inom respektive kategori du satt på marknaden till Recipo Däckåtervinning.

Rapporteringen sker månads-, kvartals- eller årsvis och bestäms i samråd med Recipo Däckåtervinning. Recipo Däckåtervinning hanterar rapporteringsplikten till Naturvårdsverket baserat på de uppgifter som lämnats.

För de producenter som rapporterar månads- eller kvartalsvis ska rapporten vara Recipo Däckåtervinning tillhanda senast fem arbetsdagar från rapportperiodens slut.

För de producenter som rapporterar årsvis ska rapporten vara Recipo Däckåtervinning  tillhanda senast den 1 februari varje år.

Efter rapporteringen skickas en faktura med den årliga medlemsavgiften samt beloppet som ska betalas i producentansvarsavgift för de produkter som satts på marknaden.