Regelverket för producentansvar på däck (SFS 1994:1236) infördes år 1994 för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

Producentansvar är ett politiskt styrmedel som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under produkters livscykler i priset på produkterna.

Producentansvaret bygger på principen ”förorenaren betalar”, vilket innebär att den som orsakar en negativ miljöpåverkan också är ansvarig för de samhällsekonomiska kostnader som uppstår.

I Sverige omfattas åtta producerande branscher av producentansvaret. Producentansvaret för däck är en av dessa.

 

Relaterade sidor


» Anslut dig


» Cirkulär ekonomi och återvinning