Recipo Däckåtervinning tillhandahåller ett nationellt insamlingssystem och samarbetar bland annat med VAFAB Miljö AB.

Däckstommar som är i gott skick kan regummeras så de blir som nya genom en noggrann kontrollprocedur. I Finland regummeras däck för tunga fordon i genomsnitt två gånger. Regummeringen görs vanligen på kundens däckstomme, och därför syns de inte i återvinningsstatistiken förrän de kasseras.

De flesta däck återvinns hela, klippta eller som kross för väg- och markarbete. Gummigranulat används för underlag som kräver flexibilitet såsom konstgräs och ytkonstruktioner till idrotts- och lekplatser. Finfördelat gummimaterial används om bindemedel i asfalt för att minska däckbuller och öka slitstyrkan.

I och med att deponierna blir färre utvecklas ständigt nya återvinningslösningar för kasserade däck.

Det finns ett drygt hundratal vetenskapliga eller tekniska undersökningar om metoder för bearbetning och användning av kasserade däck och miljöpåverkan av olika återvinningsmetoder.