Recipo -Däckåtervinning är det nya nationella insamlingssystemet för däck.

Recipo Däckåtervinning (fd. Däckåtervinning i Norden AB) hjälper producenter att administrera och säkerställa producentansvaret genom att sköta den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket, säkerställer medel för att bekosta framtida insamling och återvinning och erbjuder hämtning av insamlade produkter.

Vår vision är att tillhandahålla ett kostnadseffektivt och miljömässigt optimalt återvinningssystem genom effektiv administration och ett vidare samarbete med forskning och utveckling i samarbete med köpare av det återvunna materialet.