Som ansluten producent är du skyldig att regelbundet rapportera antal och kilo produkter du satt på marknaden till Recipo.

Rapporteringen sker månads-, kvartals- eller årsvis och bestäms i samråd med föreningen. Recipo hanterar rapporteringsplikten till Naturvårdsverket baserat på de uppgifter som lämnats.

För de producenter som rapporterar månads- eller kvartalsvis ska rapporten vara Recipo tillhanda senast fem arbetsdagar från rapportperiodens slut.

För de producenter som rapporterar årsvis ska rapporten vara Recipo tillhanda senast den 1 februari varje år.

Efter rapporteringen skickas en faktura med den årliga medlemsavgiften samt beloppet som ska betalas i producentansvarsavgift för de produkter som satts på marknaden.

Rapporteringen sker via vår webbportal.