Här hittar du lagtexter som berör producentansvaret för batterier.

 

  • Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier

Den svenska implementeringen av Batteri-direktivet (2006/66/EC). Anger hur producentansvaret för batterier och ackumulatorer ska hanteras i Sverige.

Förordning (2008:834)

  • Batteri-direktivet (2006/66/EC) och Direktiv (2013/56/EU)

Batteri-direktivet (2006/66EC) anger hur batterier och ackumulatorer ska hanteras inom EU

Directive (2006:66:EC) (Engelsk version)

Batteridirektivet (2006/66/EC följs upp med direktiv (2013/56/EU) som anger förändringar i det föregående direktivet. Bland annat har kraven på att batterier ska vara lätta att avlägsna från elektronikutrustning skärps i det senare direktivet.

Directive 2013:56:EU (Engelsk version)

  • Avfallsförordningen (2011:927)

Den övergripande förordningen som styr hanteringen av avfall i Sverige.

Förordning (2011:927)

 

Relaterade sidor


» Anslut dig