I praktiken innebär producentansvaret att producenterna ansvarar för att samla in och omhänderta uttjänta produkter.

De som sätter batterier på marknaden ska därför vara anslutna till ett insamlingssystem som uppfyller regelverket.

Till producent räknas den som första gången sätter batterier på den svenska marknaden:

 • Den som tillverkar och under eget namn säljer batterier
 • Den som under eget varumärke säljer batterier utan varumärke
 • Den som importerar och sedan säljer batterier

De producenter som sätter små mängder batterier på marknaden behöver inte vara anslutna till ett insamlingssystem. Dock måste dessa batterier rapporteras till Naturvårdsverket av producenten själv. Undantaget gäller producenter som sätter:

 • Mindre än 1 kg kvicksilverbatterier på marknaden
 • Mindre än 2 kg kadmiumbatterier på marknaden
 • Mindre än 250 kg blybatterier som vart och ett väger mer än 3 kg på marknaden
 • Mindre än 100 kg blybatterier som vart och ett väger mindre än 3 kg på marknaden
 • Mindre än 50 kg övriga batterier på marknaden
Sammanfattningsvis innebär producentansvaret att varje producent ska:
 1. Vara medlem i ett insamlingssystem och registrerad i Naturvårdsverkets EEB register
 2. Märka samtliga produkter enligt Annex I i Batteri direktivet (en överkryssad soptunna, se bild till höger)
 3. Informera användare av batteriet enligt § 22 i SFS 2008:834

 

 

Relaterade sidor


» Anslut dig


» Lagar och regler


SaveSave