Recipos insamlingssystem har över 140 insamlingsplatser från norr till söder.

För att det ska vara enkelt för konsumenter att lämna sina batterier samlar vi in via våra producenters butiker. Batterier innehåller en mängd farliga ämnen, därför är det viktigt att batterier samlas in och tas omhand på rätt sätt. Exempelvis används kadmium, kvicksilver, bly och andra tungmetaller vilka riskerar att skada både natur, djur och människor om de hamnar i naturen.