Batterier innehåller farliga tungmetaller som exempelvis bly, nickel och kadmium.

Om batterier slängs tillsammans med restavfallet eldas det upp och de metaller som finns i batteriet riskerar att komma ut i luften, vilket kan skada människor och miljö. Därför ska man alltid sortera ut batterier så att de kan tas omhand på ett säkert och miljövänligt sätt.

Anslut er här för batterier